JELGERSMA

INITIËREN  INVESTEREN  ADVISEREN

 

Vijzelgracht 21-25 | 1017 HN  Amsterdam

Noordzijde 14 | 2411RA Bodegraven

 +31 (0)35 640 05 08

secretariaat@jelgersma.nl

 

Ramasi Ventures N.V. | YouCa het alternatief op de kabel | Neofiet denken in Beelden | Lambda Beheer B.V.